Korsnäsnejdens Pensionärer

 

I verksamhetsplanen för 2024 ingår: 40 års jubileum i september.  Bouleturneringar resor, teaterbesök, delta i förbundets möten, träffar, skolningsdagar, julfest, medlemsvärvning m.m.

 

 

Välkommen till Korsnäsnejdens Pensionärer r.f.

FO nr 3040321-4

 

Föreningen grundades 1984 och hade 1.1.2024, 275 medlemmar. Den är ideell och politiskt obunden.

Föreningen arbetar för att bevaka och befrämja pensionärernas intressen lokalt och via kontakter med pensionärsförbundet SPF, regionen och kommunen. Samarbete görs med lokala föreningar, grannföreningar och Malax-Korsnäs MI vid föreläsningar, träffar och resor. Dessutom ordnas musikcafeer och IT-cafeer vid behov samt årsmöte och julfest.  

Det personliga initiativet är också viktigt för att verksamheten skall utvecklas och bestå.

Föreningen har även en  FB grupp för medlemmar i Korsnäsnejdens Pensionärer.