Korsnäsnejdens Pensionärer

 

I verksamhetsplanen för 2018 ingår: resor, teaterbesök, delta i förbundets möten, träffar, skolningsdagar, julfest, medlemsvärvning m.m.

 

 

Välkommen till Korsnäsnejdens Pensionärer r.f.

 

Föreningen grundades 1984 och hade 1.1.2018, 301 medlemmar. Den är ideell och politiskt obunden.

Föreningen arbetar för att bevaka och befrämja pensionärernas intressen lokalt och via kontakter med pensionärsförbundet SPF, regionen och kommunen. Samarbete görs med lokala föreningar och Medborgarinstitutet vid föreläsningar, träffar och resor.

Det personliga initiativet är också viktigt för att verksamheten skall utvecklas och bestå.

Föreningen har även en  FB grupp för medlemmar i Korsnäsnejdens Pensionärer.