Korsnäsnejdens Pensionärer

 

 

 

 

 

KORSNÄSNEJDENS PENSIONÄRER r.f.

DATASKYDDSBESKRIVNING

enligt personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning, dokumentation 

16.01.2019.

REGISTERANSVARIGA med lösenord:

Gullvi Norras, sekreterare, medlemsregisteransvarig

Sven R Westergård, kassör och WEB-ansvarig

Anita Ismark, ordförande

 

Medlemsregistrets ändamål och laglig grund, utlämning

Vi behöver namn, adress, födelsetid, e-postadress och telefonnummer. Vid ansökan om medlemskap uppges dessa uppgifter på webbens formulär eller direkt till föreningens ordförande, sekreterare eller WEB-ansvarige. Uppgifterna behövs för att kunna hantera och administrera medlemsskapet, för tidningen God Tid, eventuella medlemsbrev från förbundet och lokalföreningen, kallelse till möten, erbjudande om att delta i olika aktiviteter t.ex. kurser, resor, seminarier och utfärder, också för fakturering av medlemsavgifter. Genom att bli medlem godkänner medlemmen att uppgifterna sparas för föreningens verksamhetsändamål. Svenska Pensionärsförbundet har också tillgång till medlemsregistret. Uppgifterna från medlemsregistret lämnas inte ut från föreningen eller förbundet för marknadsföring eller andra ändamål.

 

Lagring/radering

Uppgifterna sparas så länge medlemsskapet är i kraft, därefter tas de bort ur registret genom radering.

 

Risker

Användarna förvarar sina lösenord, så att inga obehöriga har tillgång till dem.

 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade medlemmen har rätt att på begäran få information om vilka uppgifter som finns om honom/henne i registret. Uppgifterna ges då skriftligen eller per e-post. Felaktiga uppgifter i registret bör korrigeras eller raderas. Medlemsskapet upphör om personen vill att uppgifterna raderas. Alla uppgifter raderas, då medlemskapet upphör.