Korsnäsnejdens Pensionärer

      

 

Kontaktuppgifter/Styrelsen

Ordförande:
Anita Ismark, Kyrkobyvägen 167, 66200 Korsnäs
gsm 0505181949, anita.ismark@gmail.com
Vice ordförande:
Doris Stenholm, Sandvägen 26, 66290 Harrström
tfn 063645173, gsm 0414559448
Sekreterare:
Gullvi Norras, Kronbackvägen 7, 66200 Korsnäs, gsm 0504966120, gullvi.norras@gmail.com
Kassör:
Sven R Westergård, Lillmaarsvägen 3, 66200 Korsnäs gsm 0505575336, sr.westergard@gmail.com

Resekoordinator:

Boris Foxell, Risgärdsvägen 5, 66210 Molpe, tfn 063476526, gsm 0503137059

Ledamöter:

Robert Mamrelund, Taklaxvägen 419, 66280 Taklax, tfn 063644183, gsm 0503042783

Alef Ståhl, Korsbäckvägen 398, 66290 Korsbäck, tfn 063643148, gsm 0504959874

 

 

 

 

 

 

(Uppdaterad 12.02.2021 ( webbansvarig: Sven R Westergård)