Korsnäsnejdens Pensionärer

      

 

Kontaktuppgifter/Styrelsen

Ordförande:
Anita Ismark, Kyrkobyvägen 167, 66200 Korsnäs
gsm 0505181949, anita.ismark@gmail.com
Vice ordförande:
Doris Stenholm, Sandvägen 26, 66290 Harrström
tfn 063645173, gsm 0414559448
Sekreterare:
Anna-Lena Kronqvist Lingongränd 8, 66200 Korsnäs, gsm 0407565597 annalena.kronqvist@icloud.com
Kassör:
Sven R Westergård, Lillmaarsvägen 3, 66200 Korsnäs gsm 0505575336, sr.westergard@gmail.com

Resekoordinator:

Boris Foxell, Risgärdsvägen 5, 66210 Molpe, tfn 063476526, gsm 0503137059 boris.foxell@gmail.com

Ledamöter:

Robert Mamrelund, Taklaxvägen 419, 66280 Taklax, tfn 063644183, gsm 0503042783 robert.mamrelund@netikka.fi

Håkan Häggblom, Korsbäckvägen 417 A, 66230 Korsbäck, gsm 0505247265, hakan.haggblom@outlook.com

 

 

 

 

 

 

(Uppdaterad 15.03.2021 ( webbansvarig: Sven R Westergård)