Korsnäsnejdens Pensionärer

MI AKTUELLT FÖR PENSIONÄRER

OBS!  Alla träffar på Nya Korsnäsgården

torsdag kl. 13.30 - 15.30, 6 lekt. 5 €/gång.

 

23.1.20 Siw Östman, evenemangskoordinator på Svenska Hörselförbundet föreläser om hörsel och hörselnedsättning.

5.3.20 Allsång och underhållning med Tomas Fant.

16.4.20 Pehr Löv föreläser om Förutsättningar för ett gott pensionärsliv.