Korsnäsnejdens Pensionärer

Korsnäsnejdens Pensionärer r.f. kallar till

ÅRSMÖTE

Söndag den 14 mars 2021 kl. 15.00 i Korsnäs bibliotek. Begränsat antal medlemmar kan delta på plats enligt gällande coronabegränsningar. Därför behövs en förhandsanmälan från dem som vill delta i årsmötet. Länk för att delta i mötet på distans skickas per e-post till de förhandsanmälda som inte ryms inom det stipulerade maximala antalet. Anmälan senast 5.3.2021 sker till sekreterare Gullvi Norras per e-post gullvi.norras@gmail.com eller per telefon 0504966120.

Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Välkomna!

 

Korsnäs den 12.2.2021

Styrelsen