Korsnäsnejdens Pensionärer

DIGITAL WELLS

Digital Wells är ett forskningsprojekt som via en app ska motivera seniorer att motionera. Det riktar sig till yngre äldre i åldern 60-75 år. Det förutsätter att du tycker om att motionera och har en smart telefon. Olika motionsformer uppmuntras och du väljer själv.

De som använder motionsappen sätter upp sina egna mål efter egen förmåga. När man har gjort ett motionspass för man in data i appen och varje vecka får man en rapport via appen om hur man har skött sig.

Svenska pensionärsförbundet har tilldelats 300 platser i första skedet. Projektet finansieras av FPA och kostar inget för deltagarna.

Vi försöker få ihop till en regional grupp här i Sydösterbotten om 30 - 40 personer. För Korsnäs del siktar vi på en grupp med 10 pensionärer. Vi samarbetar med pensionärsföreningarna i Sydösterbotten där man tar emot anmälningar till den egna föreningen. Den som är intresserad i Korsnäs kan anmäla sig till Anita Ismark tel 050-5181949 eller per e-post anita.ismark@spfpension.fi

 

Det blir Kick Off för projektet 10.5.19 kl. 14.00 på Stadshuset i Närpes med information om projektet av professor Christer Carlsson.

Ännu ryms fler deltagare från Korsnäs med. Anmäl omgående till Anita Ismark!